Witamy

Witamy w Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Jesteśmy wspólną przestrzenią i miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej.

Współpracujemy z

O nas / Nasza historia

Wspólny wysiłek grupy Latynoamerykanów żyjących w Polsce, oraz grupy miłośników Ameryki Łacińskiej umożliwił stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej.

Naszym głównym założeniem jest badanie dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej, jako integralnej i żywej części świata. Chcemy przyczynić się do rozpowszechnienia się wiedzy na ten temat wśród Polaków, oraz wesprzeć tworzenie się więzi przyjaźni i współpracy między społecznościami, polską i latynoamerykańską.

Naszym pierwszym pomysłem było stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej, które Będzie wspólną przestrzenią, oraz miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce i w Europie.

Taka wspólna przestrzeń pozwoli nam na rozpowszechnienie wiedzy na temat bogatej spuścizny historycznej, rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej Latynosów żyjących na całym świecie.

Nasza wizja & misja

Nasza wizja

Być miejscem spotkań kultury polskiej z latynoamerykańską, poprzez stworzenie przestrzeni do wzajemnego kontaktu i współdziałania.

Nasza misja

Opracowanie sposobów dostępu do rozpowszechniania dziedzictwa wizualnego, audiowizualnego i zmysłowego wywodzących się z kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

Nasze cele

  1. Zaoferowanie wszystkim zainteresowanym miejsca do spotkań, rekreacji i różnych form ekspresji kultury latynoamerykańskiej.
  2. Przyczynienie się do konsolidacji i waloryzacji tożsamości kulturowej Latynoamerykanów poprzez wiedzę i zrozumienie korzeni, historii i różnorodności kulturowej.
  3. Generowanie doświadczenia w społeczności polskiej i europejskiej kultury globalnej, która Będzie zachęcać do rozpoznania wspólnych i odróżniających je cech ze społecznością latynoamerykańską.
  4. Zgromadzenie społeczności latynoamerykańskiej, która żyje w Polsce.

Wybrane Projekty

Projekty Centrum Latynoamerykańskiego od 2015 roku były bardzo aktywne i zróżnicowane, obejmując szeroki zakres inicjatyw mających na celu zachęcenie do zrozumienia i docenienia kultury latynoskiej oraz wsparcia lokalnej społeczności latynoskiej. Niektóre z najważniejszych projektów obejmują:

Kursy języka polskiego i hiszpańskiego: Kursy te oferują okazję dla członków społeczności do nauki lub doskonalenia swojej znajomości języka polskiego lub  hiszpańskiego, co pozwala na komunikację z szerokim spektrum osób i kultur.

 

Festiwal Filmów Latynoamerykańskich: Ten festiwal celebrował kino latynoamerykańskie i oferuje okazję dla członków społeczności do oglądania wysokiej jakości filmów oraz nauki o kulturze latynoskiej.

 

Festiwal Kultury Latynoskiej: Ten festiwal celebrował kulturę latynoską we wszystkich jej formach, od muzyki i tańca, do jedzenia i sztuk wizualnych. To okazja dla społeczności latynoskiej i jej przyjaciół oraz sąsiadów do spotkania się i świętowania razem.

Wystawy fotograficzne: Te wystawy prezentują zdjęcia z kultury i życia społeczności latynoskiej, co pozwala widzom dowiedzieć się więcej o bogatej historii i różnorodności tej kultury.

Warsztaty kulinarne: Te warsztaty oferują członkom społeczności możliwość nauki o kuchni latynoskiej i eksperymentowania z nowymi przepisami i smakami.

          

Biura konsularne: Te biura zapewniają usługi i porady dla członków społeczności latynoskiej, którzy potrzebują pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych lub innych.

Badania migracji: Te badania pomagają w lepszym zrozumieniu wyzwań, jakie stoją przed latynoskimi imigrantami i w identyfikowaniu sposobów ich wsparcia.

Studia nad przedsiębiorczością: Te studia zapewniają wsparcie i porady dla latynoskich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć lub rozwijać swoje biznesy.

Oprócz wymienionych wyżej projektów, Centro Latino zorganizowało także „Kino Latino”, inicjatywę, która umożliwia oglądanie filmów latynoskich przez cały rok. Ta inicjatywa skupia się na przynoszeniu filmów, które eksplorują różne kultury i tradycje Ameryki Łacińskiej oraz odzwierciedlają doświadczenia i walki społeczności latynoskiej.

Innym ważnym wydarzeniem organizowanym przez Centrum Latynoskie jest „Noc Konsulatów Latynoamerykańskich”, podczas której zaprasza się konsulaty różnych latynoamerykańskich krajów do udziału w wieczorze celebrowania kultury latynoskiej. Podczas tego wydarzenia konsulaty udzielają informacji i porad członkom społeczności, prezentując kulturę i historię swoich krajów poprzez jedzenie, muzykę, taniec i inne działania kulturalne.

             

Podsumowując, sekcja projektów Centrum Latynoskiego od 2015 roku była bardzo aktywna i oferowała szeroką gamę inicjatyw mających na celu wsparcie i celebrowanie kultury latynoskiej, jak również dostarczanie usług i zasobów dla lokalnej społeczności latynoskiej. Od kursów językowych do festiwali filmowych i wydarzeń kulturalnych, Centrum Latynoskie odegrało ważną rolę w promowaniu różnorodności i integracji w społeczności lokalnej.
  

Biuro Centro Latino

Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

Karmelicka 32/18

31-128 Kraków

e-mail: centrolatinopl(at)gmail.com

strona www: centrolatino.org.pl

Władze stowarzyszenia

Zarząd

Silvana Goméz – Prezes Zarządu
silvana.gomez@centrolatino.org.pl

Justyna Burda – Wiceprezes Zarządu
justyna.burda@centrolatino.org.pl

Monika Gumuła – Członek Zarządu
monika.gumula@centrolatino.org.pl

Rada Doradcza

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Władysław Miodunka

dr hab. Nina Pluta-Podleszańska

dr hab. Karol Derwich

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

Mg. Patrycja Satora

Mg. Ania Łukaszewicz-Derwich

Księgowość

Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.

Stradomska 11/5

31-068 Kraków

NIP: 676-240-11-72

www.mcfir.pl

Bank:

ING BANK Śląski s.a

Numer konta:  PL  75 1050 1445 1000 0090 3059 1995

SWIFT code: INGBPLPW

Stowarzyszenie  Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

KRS: 0000552737

REGON: 3613578811

NIP: 9452184055

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut CKL

KRS CKL 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022