Witamy

Witamy w Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Jesteśmy wspólną przestrzenią i miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej.

Współpracujemy z

O nas / Nasza historia

Wspólny wysiłek grupy Latynoamerykanów żyjących w Polsce, oraz grupy miłośników Ameryki Łacińskiej umożliwił stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej.

Naszym głównym założeniem jest badanie dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej, jako integralnej i żywej części świata. Chcemy przyczynić się do rozpowszechnienia się wiedzy na ten temat wśród Polaków, oraz wesprzeć tworzenie się więzi przyjaźni i współpracy między społecznościami, polską i latynoamerykańską.

Naszym pierwszym pomysłem było stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej, które Będzie wspólną przestrzenią, oraz miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce i w Europie.

Taka wspólna przestrzeń pozwoli nam na rozpowszechnienie wiedzy na temat bogatej spuścizny historycznej, rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej Latynosów żyjących na całym świecie.

Nasza wizja & misja

Nasza wizja

Być miejscem spotkań kultury polskiej z latynoamerykańską, poprzez stworzenie przestrzeni do wzajemnego kontaktu i współdziałania.

Nasza misja

Opracowanie sposobów dostępu do rozpowszechniania dziedzictwa wizualnego, audiowizualnego i zmysłowego wywodzących się z kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

Nasze cele

  1. Zaoferowanie wszystkim zainteresowanym miejsca do spotkań, rekreacji i różnych form ekspresji kultury latynoamerykańskiej.
  2. Przyczynienie się do konsolidacji i waloryzacji tożsamości kulturowej Latynoamerykanów poprzez wiedzę i zrozumienie korzeni, historii i różnorodności kulturowej.
  3. Generowanie doświadczenia w społeczności polskiej i europejskiej kultury globalnej, która Będzie zachęcać do rozpoznania wspólnych i odróżniających je cech ze społecznością latynoamerykańską.
  4. Zgromadzenie społeczności latynoamerykańskiej, która żyje w Polsce.

Nadchodzące Wydarzenia

Biuro Centro Latino

Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

Karmelicka 32/18

31-128 Kraków

e-mail: centrolatinopl(at)gmail.com

strona www: centrolatino.org.pl

Władze stowarzyszenia

Zarząd

Silvana Goméz – Prezes Zarządu
silvana.gomez@centrolatino.org.pl

Justyna Burda – Wiceprezes Zarządu
justyna.burda@centrolatino.org.pl

Monika Gumuła – Członek Zarządu
monika.gumula@centrolatino.org.pl

Rada Doradcza

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Władysław Miodunka

dr hab. Nina Pluta-Podleszańska

dr hab. Karol Derwich

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

Mg. Patrycja Satora

Mg. Ania Łukaszewicz-Derwich

Księgowość

Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.

Stradomska 11/5

31-068 Kraków

NIP: 676-240-11-72

www.mcfir.pl

Bank:

ING BANK Śląski s.a

Numer konta:  PL  75 1050 1445 1000 0090 3059 1995

SWIFT code: INGBPLPW

Stowarzyszenie  Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

KRS: 0000552737

REGON: 3613578811

NIP: 9452184055

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut CKL

KRS CKL 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021