Witamy

Witamy w Centrum Kultury Latynoamerykańskiej

Jesteśmy wspólną przestrzenią i miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce.

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej.

Współpracujemy z

O nas / Nasza historia

Wspólny wysiłek grupy Latynoamerykanów żyjących w Polsce, oraz grupy miłośników Ameryki Łacińskiej umożliwił stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej.

Naszym głównym założeniem jest badanie dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej, jako integralnej i żywej części świata. Chcemy przyczynić się do rozpowszechnienia się wiedzy na ten temat wśród Polaków, oraz wesprzeć tworzenie się więzi przyjaźni i współpracy między społecznościami, polską i latynoamerykańską.

Naszym pierwszym pomysłem było stworzenie Centrum Kultury Latynoamerykańskiej, które Będzie wspólną przestrzenią, oraz miejscem spotkań społeczności i organizacji latynoskich w Polsce i w Europie.

Taka wspólna przestrzeń pozwoli nam na rozpowszechnienie wiedzy na temat bogatej spuścizny historycznej, rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej Latynosów żyjących na całym świecie.

Nasza wizja & misja

Nasza wizja

Być miejscem spotkań kultury polskiej z latynoamerykańską, poprzez stworzenie przestrzeni do wzajemnego kontaktu i współdziałania.

Nasza misja

Opracowanie sposobów dostępu do rozpowszechniania dziedzictwa wizualnego, audiowizualnego i zmysłowego wywodzących się z kultury latynoamerykańskiej w Polsce.

Nasze cele

  1. Zaoferowanie wszystkim zainteresowanym miejsca do spotkań, rekreacji i różnych form ekspresji kultury latynoamerykańskiej.
  2. Przyczynienie się do konsolidacji i waloryzacji tożsamości kulturowej Latynoamerykanów poprzez wiedzę i zrozumienie korzeni, historii i różnorodności kulturowej.
  3. Generowanie doświadczenia w społeczności polskiej i europejskiej kultury globalnej, która Będzie zachęcać do rozpoznania wspólnych i odróżniających je cech ze społecznością latynoamerykańską.
  4. Zgromadzenie społeczności latynoamerykańskiej, która żyje w Polsce.

Nadchodzące Wydarzenia

Biuro Centro Latino

Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

Karmelicka 32/18

31-128 Kraków

e-mail: centrolatinopl(at)gmail.com

strona www: centrolatino.org.pl

Władze stowarzyszenia

Zarząd

Silvana Goméz – Prezes Zarządu
silvana.gomez@centrolatino.org.pl

Justyna Burda – Wiceprezes Zarządu
justyna.burda@centrolatino.org.pl

Monika Gumuła – Członek Zarządu
monika.gumula@centrolatino.org.pl

Rada Doradcza

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Władysław Miodunka

dr hab. Nina Pluta-Podleszańska

dr hab. Karol Derwich

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

Mg. Patrycja Satora

Mg. Ania Łukaszewicz-Derwich

Księgowość

Małopolskie Centrum Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o.

Stradomska 11/5

31-068 Kraków

NIP: 676-240-11-72

www.mcfir.pl

Bank:

ING BANK Śląski s.a

Numer konta:  PL  75 1050 1445 1000 0090 3059 1995

SWIFT code: INGBPLPW

Stowarzyszenie  Centrum Kultury Latynoamerykanskiej

KRS: 0000552737

REGON: 3613578811

NIP: 9452184055

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut CKL

KRS CKL 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018